บทความแรกของเพจของเสนอคำว่า Picth (ระดับเสียง) สำหรับนักดนตรีทุกท่านคงคุ้นชินกันอยู่แล้ว ส่วนผู้เริ่มเล่นดนตรีมือใหม่อาจจะยังไม่รู้จัก เรามาทำความรู้จักคำนี้ไปพร้อมๆกัน


Picth (ระดับเสียง) หมายถึงเสียงสูงและเสียงต่ำแล้วคืออะไรละเสียงสูงเสียงต่ำ ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดู

ตัวอย่างที่ : 1

     ถ้าเรากดแป้นคีย์เปียโนที่อยู่ด้านซ้ายสุด แล้วกดไล่มาเรื่อยๆจนถึงแป้นคีย์ขวาจนสุด เราจะพบว่าเสียงจะค่อยๆไล่จากต่ำไปยังเสียงสูงตามลำดับ

ตัวอย่างที่ : 2

     แล้วถ้าเป็นกีต้าร์ละลองดีดสาย 6 ไล่ดีดมาจนถึงสายที่ 1 เราจะพบว่าเสียงต่ำจะไล่ไปยังเสียงสูงเช่นกัน (ในที่นี้ตั้งสายแบบมาตราฐานนะครับ คือ E A D G B E) ทุกท่านอาจจะมีคำถามว่าแล้วเสียงต่ำและเสียงสูง เกิดขึ้นได้อย่างไรละ?

     เสียงต่ำและเสียงสูงเกิดจากระดับเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ โดยวัตถุที่สั่นสะเทือนเร็วกว่าจะมีความถี่มากกว่าทำให้เกิดระดับเสียงสูงกว่า ในขณะที่วัตถุที่สั่นสะเทือนช้ากว่ามีความถี่น้อยกว่าทำให้เกิดระดับเสียงต่ำกว่า ซึ่งในที่นี้จะเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง “ความถี่เป็นตัวกำหนดระดับเสียง” ซึ่งได้มาจากการวัดความสั่นสะเทือนของวัตถุ โดยมีหน่วยเป็นรอบต่อวินาที (Hertz) ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ

ตัวอย่างที่ : 3

     ถ้าเราเล่นเปียโนโน็ตตัว A ความถี่ 440 Hertz พร้อมกับเล่นโน็ตตัว A ความถี่ 880 Hertz เมื่อเทียบกันระหว่างโน้ต A 440 Hertz กับ โน้ต A 880 Hertz โน็ตตัว A 440 Hertz จะมี ”เสียงต่ำกว่า” โน็ตตัว A 880 Hertz จะมี “เสียงสูงกว่า”
ซึ่งในทางดนตรี จะเรียก ”โน็ตที่มีความถี่ห่างกันหนึ่งเท่าตัว หรือ 1 ช่วงคู่แปด (Octave)”

     ตัวอย่างที่ : 4

     โน็ต A 440 Hertz จะมีหนึ่งช่วงคู่แปด ของโน็ตตัว A 880 Hertz จากโน็ต C 262 Hertz จะมีสองช่วงคู่แปด ของโน็ตตัว C 1047 Hertz


ภาพตัวอย่างด้านล่างคือความถี่ของเครื่องดนตรีต่างๆ เช่น เปียโนมีความถี่ตั้งแต่ 28 – 3951 Hz, กีต้าร์มี ความถี่ตั้งแต่ 82 – 1,919 Hz เป็นต้น